"PPDU dữ liệu trình diễn đã được nhập" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "PPDU dữ liệu trình diễn đã được nhập" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
PPDU dữ liệu trình diễn đã được nhập tiếng anh là: Presentation Typed Data PPDU (TID PPDU)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login