"biên trên (cửa dàn) có hình đa giác" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "biên trên (cửa dàn) có hình đa giác" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên trên (cửa dàn) có hình đa giác là: polygonal top chord
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login