"biên tế sử dụng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "biên tế sử dụng" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên tế sử dụng đó là: margin of utilization
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login