"biện pháp điều khiển hành chính" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "biện pháp điều khiển hành chính" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biện pháp điều khiển hành chính từ đó là: administrative control
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login