"biện pháp chính sách có tính cơ cấu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "biện pháp chính sách có tính cơ cấu" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biện pháp chính sách có tính cơ cấu từ tiếng anh đó là: structural policy measure
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login