"biến phân thứ hai xác định dương" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "biến phân thứ hai xác định dương" tiếng anh nghĩa là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biến phân thứ hai xác định dương dịch sang tiếng anh là: positive definite second variation
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login