"biên nhận du hành có hiệu lực phổ quát" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "biên nhận du hành có hiệu lực phổ quát" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên nhận du hành có hiệu lực phổ quát tiếng anh là: Universal Travel Voucher
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login