"biên nhận đăng ký cổ phiếu" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "biên nhận đăng ký cổ phiếu" tiếng anh là gì?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên nhận đăng ký cổ phiếu dịch là: stock receipt
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login