"biên lai nhận hàng không sạch" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "biên lai nhận hàng không sạch" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên lai nhận hàng không sạch là: dirty mate"s receipt
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login