"biên lai chất hàng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "biên lai chất hàng" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên lai chất hàng từ đó là: shipping receipt
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login