"biến kiểu chung" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "biến kiểu chung" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biến kiểu chung từ đó là: generic type variable
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login