"biên độ dao động của mức" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "biên độ dao động của mức" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên độ dao động của mức tiếng anh đó là: level fluctuation amplitude
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login