"biên độ danh định của tín hiệu sáng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "biên độ danh định của tín hiệu sáng" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên độ danh định của tín hiệu sáng dịch là: nominal amplitude of luminance signal
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login