"biên độ biến thiên" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "biên độ biến thiên" tiếng anh là gì? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên độ biến thiên từ tiếng anh đó là: amplitude of variation
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login