"biên độ biến đổi ứng xuất" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "biên độ biến đổi ứng xuất" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên độ biến đổi ứng xuất tiếng anh đó là: amplitude of stress
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login