"biên dạng nồng độ tạp chất" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "biên dạng nồng độ tạp chất" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên dạng nồng độ tạp chất từ đó là: impurity concentration profile
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login