"biên bản kiểm kê hàng tồn kho" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "biên bản kiểm kê hàng tồn kho" nói thế nào trong tiếng anh?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên bản kiểm kê hàng tồn kho từ tiếng anh đó là: inventory records
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login