"Biên bản đo thử/Mục đích đo thử" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Biên bản đo thử/Mục đích đo thử" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biên bản đo thử/Mục đích đo thử tiếng anh đó là: Test Protocol/Test Purpose (TP)
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login