"phần thân chương trình chính" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "phần thân chương trình chính" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Phần thân chương trình chính từ tiếng anh đó là: main program body
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.