"biến áp cân bằng-không cân bằng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "biến áp cân bằng-không cân bằng" tiếng anh nói thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Biến áp cân bằng-không cân bằng tiếng anh đó là: balance-to-imbalance transformer
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login