"bi xoay (bi điều khiển) (trong máy tính)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "bi xoay (bi điều khiển) (trong máy tính)" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bi xoay (bi điều khiển) (trong máy tính) là: track record
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login