"ống nivô kiểu bọt nước" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "ống nivô kiểu bọt nước" tiếng anh là gì?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống nivô kiểu bọt nước tiếng anh là: spirit level
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login