"ống lót (lỗ khoan)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "ống lót (lỗ khoan)" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống lót (lỗ khoan) từ tiếng anh đó là: casing pile
Answered 6 years ago
Rossy

Nếu ý bạn là ống lót để dẫn đường cho mũi khoan thẳng, thì là Drill bushing
Answered 5 years ago
Tân

Please register/login to answer this question.  Click here to login