"ống kẹp (đàn hồi) đẩy ra (từ trục chính)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "ống kẹp (đàn hồi) đẩy ra (từ trục chính)" tiếng anh là gì? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống kẹp (đàn hồi) đẩy ra (từ trục chính) từ tiếng anh đó là: push-cut (collet) chuck
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login