"ống hút (máy bơm)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "ống hút (máy bơm)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống hút (máy bơm) từ đó là: tail pipe
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login