"ống điều chỉnh" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "ống điều chỉnh" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống điều chỉnh từ đó là: extension bent
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login