"ông đi qua bà đi lại" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "ông đi qua bà đi lại" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ông đi qua bà đi lại đó là: (nói chung) passers-by
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login