"ống dẫn lò sưởi" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ống dẫn lò sưởi" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống dẫn lò sưởi từ đó là: heating conduit
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login