"ống (nước) không chịu áp" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "ống (nước) không chịu áp" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ống (nước) không chịu áp đó là: non-pressure pipe
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login