"bi lăn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "bi lăn" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Bi lăn từ đó là: roller ball
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login