"ôn độ" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "ôn độ" dịch thế nào sang tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ôn độ từ đó là: (cũ)như nhiệt độ
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login