"ổn định nền đường" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "ổn định nền đường" tiếng anh nói thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ổn định nền đường từ tiếng anh đó là: roadbed stabilization
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login