"ơi-ê" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "ơi-ê" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ơi-ê tiếng anh đó là: (thực vật học) (tiếng Pháp gọi là Oeillet) xem
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login