"oằn tù tì" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "oằn tù tì" dịch thế nào sang tiếng anh? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Oằn tù tì đó là: One-two-three (trò chơi trẻ em)
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login