"ô tô xe ô tô có khớp nối (giữa hai khoang)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ô tô xe ô tô có khớp nối (giữa hai khoang)" nói thế nào trong tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô xe ô tô có khớp nối (giữa hai khoang) từ tiếng anh đó là: twister
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login