"ô tô tưới sạch đường (Mỹ)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "ô tô tưới sạch đường (Mỹ)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô tưới sạch đường (Mỹ) đó là: street-cleaning truck
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login