"ô tô tự đổ ra sau" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "ô tô tự đổ ra sau" nói thế nào trong tiếng anh? Thanks.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô tự đổ ra sau từ đó là: rear tilting car
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login