"ô tô trộn bê tông" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "ô tô trộn bê tông" dịch sang tiếng anh như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô trộn bê tông là: truck mixer
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login