"ô tô tải làm lạnh bằng (nước) đá khô" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "ô tô tải làm lạnh bằng (nước) đá khô" dịch thế nào sang tiếng anh?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô tải làm lạnh bằng (nước) đá khô từ đó là: solid carbon dioxide truck
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login