"ô tô tải chuyên dụng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "ô tô tải chuyên dụng" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô tải chuyên dụng đó là: special lorry
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login