"ô tô tải (được làm lạnh bằng) đá khô" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "ô tô tải (được làm lạnh bằng) đá khô" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô tải (được làm lạnh bằng) đá khô là: solid carbon dioxide truck
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.