"ô tô phun nước" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "ô tô phun nước" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô phun nước tiếng anh đó là: street watering car
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login