"ô tô làm lạnh hai nhiệt độ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "ô tô làm lạnh hai nhiệt độ" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô làm lạnh hai nhiệt độ dịch là: dual temperature refrigerated truck
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login