"ô tô chở đường không có bao bì" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "ô tô chở đường không có bao bì" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô chở đường không có bao bì là: bulk sugar truck
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login