"ô tô bơm bêtông" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "ô tô bơm bêtông" nói thế nào trong tiếng anh? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô tô bơm bêtông từ tiếng anh đó là: truck-mounted concrete pump
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login