"ô rửa dạ dày bò" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "ô rửa dạ dày bò" dịch sang tiếng anh thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô rửa dạ dày bò tiếng anh là: umbrella tripe cleaning umbrella
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.