"ô rỗng" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "ô rỗng" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô rỗng đó là: blank cell
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login