"ở phía sau (tàu)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "ở phía sau (tàu)" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ở phía sau (tàu) tiếng anh là: abaft
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login