"ô nhiễm trong nước" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "ô nhiễm trong nước" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô nhiễm trong nước từ đó là: domestic pollution
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login