"ô kính được bịt kín" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "ô kính được bịt kín" tiếng anh nói như thế nào?
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Ô kính được bịt kín là: sealed insulating glass unit
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login